Hội đồng thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Thịnh Đức, Phúc Xuân

17:55:53 Ngày 24/07/2015

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng 23/7/2015, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã họp thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Thịnh Đức, xã Phúc Xuân (thành ...

440