Đánh giá tiến độ, thống nhất giải pháp triển khai 2 dự án lớn

10:20:26 Ngày 27/02/2017

Ngày 22/2/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ và thống nhất giải pháp triển khai hai dự án trọng điểm. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ...

665