Thành phố Thái Nguyên hoàn thành các chỉ tiêu Nông thôn mới

19:51:25 Ngày 11/10/2017

UBND thành phố Thái Nguyên vừa cho biết, ngày 05/10/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1502/QĐ-TTg công nhận thành phố Thái Nguyên, thuộc tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông ...

1948