• Tôn tạo và mở rộng Di tích Đại đội TNXP 915

    12:18:43 Ngày 12/04/2018

    Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp với UBND tỉnh Bắc Kạn bàn về kế hoạch, định hướng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm lưu niệm ...

    2843