Bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp số 5 - Phường Tân Thành, xã Lương Sơn

09:04:25 Ngày 27/11/2014

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 26/11/2014, UBND thành phố tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp số 5, Phường Tân Thành và xã Lương Sơn - thành phố Thái Nguyên vào danh mục ...

1269