Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục tỉnh Thái Nguyên kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2015

13:29:36 Ngày 21/01/2016

(Thainguyencity.gov.vn) Thực hiện Công văn số 1657/SGDĐT-GDTH ngày 29/12/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2015, ...

1830