Thống nhất nội dung Chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

16:48:42 Ngày 01/11/2017

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 26/10/2017, Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thống nhất nội dung Chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí ...

464