Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

20:50:08 Ngày 16/09/2020

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 15/9/2020, Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa XVIII, ...

241