Thông qua 07 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 13 - HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

15:16:09 Ngày 23/12/2019

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 19/12/2019, Kỳ họp thứ 13 - HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 bước vào ngày làm việc thứ 3 với các nội dung: phản ánh tổng hợp kết quả thảo luận tổ; ...

1490
  • TPTN: Gặp mặt các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu

    15:36:57 Ngày 17/12/2019

    (Thainguyencity.gov.vn) Ngày 13/12/2019, Thành ủy – HĐND - UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt các đồng chí cán bộ quân đội nguyên là chỉ huy cấp Trung đoàn và tương đương trở lên ...

    348