Thành phố Thái Nguyên: Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017

16:28:51 Ngày 31/05/2017

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 22/5/2017, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016; triển khai kế hoạch nhiệm vụ phòng, chống thiên ...

978