• UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 5/2017

    07:28:41 Ngày 05/06/2017

    (Thainguyencity.gov.vn) Ngày 24/5/2017, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2017. Đồng ...

    450