Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên làm việc với các đơn vị phường Chùa Hang, xã Sơn Cẩm, xã Huống Thượng, xã Linh Sơn, xã Đồng Liên.

17:23:43 Ngày 05/11/2017

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức buổi làm việc với 05 đơn vị xã, phường mới sát nhập về thành phố, để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm ...

1212