Kiểm điểm tiến độ triển khai kế hoạch thí điểm phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ.

18:07:21 Ngày 13/09/2017

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 07/9/2017, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai kế hoạch thí điểm phân loại rác thải sinh ...

977