Họp thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10:17:39 Ngày 24/05/2019

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 22/5/2019, Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Tham dự phiên ...

893