Bàn giải pháp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử Khu di tích Thanh niên xung phong Đại đội 915

14:00:05 Ngày 17/05/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều 14/5/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt bàn giải pháp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Quốc ...

1428