Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Thái Nguyên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII và kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XVIII.

20:22:36 Ngày 12/11/2017

(Thainguyencity.gov.vn) Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII và kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XVIII. Từ ngày 02/11 đến ngày 10/11/2017, Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã có các buổi ...

958