UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 12/2017

15:22:03 Ngày 03/01/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 27/12/2017, UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 12/2017 để cho ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác năm 2018 của UBND thành phố và một số nội dung quan trọng ...

667