Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

10:03:42 Ngày 26/04/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 20/4/2018, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị ...

1175