Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

14:13:40 Ngày 04/07/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 29/6/2018, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Tham dự điểm ...

1976