Thường trực HĐND thành phố giám sát về công tác quản lý quỹ đất công tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

14:58:33 Ngày 31/05/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của HĐND thành phố, từ ngày 17/5/2018 đến ngày 25/5/2018 Thường trực HĐND thành phố tổ chức 02 đoàn giám sát về công tác quản lý quỹ đất ...

601