Lễ thông xe kỹ thuật Cầu Bến Tượng - Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên

11:14:07 Ngày 24/12/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 21/12/2018, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Cầu Bến Tượng - Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên.

733