Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

07:29:58 Ngày 20/12/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 18/12/2018, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10.

996