Thành phố Thái Nguyên phê duyệt Kế hoạch tăng cường năm 2018 dự án "Chương trình đô thị Miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên"

15:56:11 Ngày 28/12/2017

Kế hoạch tăng cường năm 2018 dự án "Chương trình đô thị Miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên

1767
  • UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 11/2017

    14:16:39 Ngày 08/12/2017

    (Thainguyencity.gov.vn) Ngày 24/11/2017, UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 11/2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. ...

    762