Hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016 - 2018

07:51:32 Ngày 23/10/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 22/10/2018, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản ...

796