Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết thi đua năm 2019

16:43:18 Ngày 09/04/2019

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều 03/4/2019, tại UBND thành phố Thái Nguyên Cụm thi đua các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết thi đua năm 2019.

3685