Thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển (1962 - 2017)”

15:48:38 Ngày 09/06/2017

(Thainguyencity.gov.vn) Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày ...

727
  • Hội nghị bình xét thi đua khối Kinh tế năm 2014

    17:00:51 Ngày 19/12/2014

    (Thainguyencity.gov.vn) Sáng 19/12/2014, khối Kinh tế thành phố tổ chức hội nghị bình xét thi đua năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ ...

    210