Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra tiến độ công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tại dự án đường Bắc Sơn kéo dài

15:52:19 Ngày 06/10/2020

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 03/10/2020, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát tiến độ công trình đường Bắc Sơn kéo dài chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ...

979